Základní škola Brno, Štolcova, p. o.

Základní škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace na ul. Štolcova v Brně od roku 2003 vzdělává děti a žáky s autismem s přidruženým mentálním či jiným postižením ve věku od 5 let, do doby splnění povinné školní docházky. V současné době máme 9 tříd s 57 žáky, naše škola je tak největší školou na území České republiky věnující se výhradně vzdělávání žáků s autismem.

Pro koho? 

Školu navštěvují děti z Brna a jeho okolí. Provozní doba je od 7.30 do 15.00 hodin. Vyučování probíhá v blocích, rodiče mají možnost umístit děti do školní družiny. V každé třídě jsou dva plně kvalifikovaní učitelé, posílení pozicí asistenta pedagoga. V každém oddělení školní družiny působí jeden případně dva vychovatelé. 

Jak? 

Naši žáci s autismem a přidruženým mentálním postižením různého stupně jsou dle dosažené vývojové úrovně a na základě doporučení speciálně pedagogického centra vzděláváni v těchto vzdělávacích programech: ŠVP ZV Klíč vypracovaný na základě RVP ZV-LMP, ŠVP ZV Klíč2 vypracovaný na základě RVP ZV-LMP, ŠVP ZŠS Cesta Díl I. vypracovaný na základě RVP ZŠS Díl I.  a ŠVP ZŠS Cesta Díl II. vypracovaný na základě RVP ZŠS Díl II. Žáci, kteří nejsou vzdělávání dle výše uvedených ŠVP, jsou vzděláváni dle dobíhajících vzdělávacích programů: Pomocná škola a Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy. Škola také zabezpečuje přípravu na vzdělávání dětem zařazeným do Přípravného stupně základní školy speciální, které jsou vzdělávány dle ŠVP Přípravný stupeň ZŠS Start, který je přílohou ŠVP ZŠS. 

Aktivity 

Během školního roku pořádáme společné aktivity pro rodiče s dětmi (vánoční besídka, zahradní slavnost apod.) Jednou až dvakrát do roka jezdíme na týdenní školu v přírodě. Součástí vzdělávání našich žáků je výuka plavání a bruslení. Spolupracujeme s různými občanskými sdruženími na volnočasových aktivitách pro děti s autismem, které probíhají v odpoledních hodinách v prostorách školy. Naší prioritou je umožnit dětem s autismem maximální rozvoj jejich schopností a dovedností pomocí metodiky strukturovaného učení, která vychází z principů programu TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children). Při rozvoji komunikace již několik let pracujeme metodou komunikace s vizuální podporou (KsVP).  Jsme přesvědčeni  o tom, že výuka má být startovní čárou k získání tolerance k novému kolektivu, k navazování mezilidských vztahů, k osvojování správných pracovních návyků a dovedností, k větší představě a porozumění situacím, se kterými se naši žáci každý den setkávají. 

Kde?

Naše škola je umístěna v klidné městské části, má k dispozici dvě budovy, které se rozkládají na pozemku rozlehlé zahrady. V přízemí hlavní budovy je umístěno SPC (speciálně pedagogické centrum) pro žáky s PAS a fyzioterapeutická místnost. Ve druhém a třetím patře se nachází třídy a učebna k nácviku sociálněkomunikačních dovedností a pro práci s počítačem. Součástí druhé budovy jsou čtyři třídy. Každá z těchto tříd má k dispozici dvě učebny a vlastní jídelnu. V přízemí se nachází centrální školní jídelna, cvičná kuchyňka, tělocvična, výtvarná a technická dílna. Škola je z větší části situována do klidné zahrady se sadem, což poskytuje příjemné a nerušené prostředí pro vzdělávání našich žáků.

Podpořili nás

Komerční banka a. s.; GE Money Bank a. s.; městská část Brno Černovice; Nadace ČEZ; AG FOODS Group a.s.; ING-CZECH s.r.o; PROAUT o. s. pro podporu osob s autismem; proPAS o. s.; Zdeňka a Vratislav Levíčkovi (Nemochovice 45, 683 33, Nesovice)

Den otevřených dveří

14. 1. 2016 a 5. 5. 2016

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2016/2017

9. 2. 2016

Nahoru