Základní škola Brno, Štolcova 16

Naše škola poskytuje výchovu a vzdělání dětem a žákům s autismem a mentálním či jiným postižením.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum vzniklo delimitací zaměstnanců Speciálně pedagogického centra při Speciálních školách, Brno, Sekaninova 1, zabývajících se problematikou dětí s autismem.

Rodičovské sdružení Aut

sdružení AUT vzniklo s cílem zpříjemnit a zkvalitnit život dětí s PAS, pomáhat rodinám i škole v péči o tyto děti.

Projekty ESF

Základní škola realizuje projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky